ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • Air purifiers

    ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់

    ម៉ាស៊ីនបន្សុតខ្យល់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា "ម៉ាស៊ីនសម្អាតខ្យល់" ឧបករណ៍បន្សុទ្ធខ្យល់ និងឧបករណ៍បន្សុត សំដៅលើផលិតផលដែលអាចស្រូប បំបែក ឬបំប្លែងសារធាតុបំពុលបរិយាកាសផ្សេងៗ (ជាទូទៅរួមមានការបំពុលក្នុងការតុបតែងដូចជា PM2.5 ធូលី លំអង ក្លិនពិសេស និង formaldehyde បាក់តេរី។ និងអាឡែរហ្ស៊ី)...
    អាន​បន្ថែម